Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje

Članovi LPZ-a

Seminari i edukacije LPZ FORUM

O nama

VIZIJA

Požeško-slavonska županija je socio-ekonomski razvijena regija s visokokvalitetnim sustavom obrazovanja i uravnoteženim tržištem rada koje omogućuje osobni i poslovni razvoj svim svojim stanovnicima temeljen na principima održivog razvoja. Kao „regija znanja“ posebnu pozornost usmjerava ka osiguranju jednakih mogućnosti za najpotrebitije skupine stanovništva.

ZADACI

  • prikupljanje i obrada svih dostupnih informacija, s ciljem izrade i razvoja Strategije razvoja ljudskih potencijala u suradnji s tijelima nadležnim za razvoj na lokalnoj i regionalnoj razini
  • prepoznavanje problema, ideja i svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja, odnosno tržišta rada
  • poticanje raznih oblika udruživanja značajnih za razvoj tržišta rada, jačanje socijalnog uključivanja i razvoja civilnog sektora
  • unapređivanje koordinacije mjera vezanih za poticanje zapošljavanja i razvoj tržišta rada

POVIJEST LPZ-a

Sukladno preporukama, na sastanku Partnerskog odbora ROP-a, 4. svibnja 2006. godine, osnovana je Tematska radna skupina za razvoj ljudskih potencijala u Požeško-slavonskoj županiji (TRS RLJP). Projektni tim CARDS 2004 „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 2“ osigurao je Tematskoj radnoj skupini pomoć u strateškom planiranju razvoja ljudskih potencijala te sudjelovao u pripremi prvog nacrta Strategije razvoja ljudskih potencijala 2006-2012.

Tadašnja vizija

Požeško-slavonska županija je zlatna dolina ekonomske aktivnosti njenih ljudi i lokalnih zajednica. Mnoge poduzetničke aktivnosti su ukorijenjene u tradiciju i okarakterizirane jakim malim i srednjim poduzetništvom. Građani su svjesni svojih osobnih vještina, znanja i kompetencija; prihvaćaju mogućnosti za gospodarski razvoj ili razvoj zajednice te pridonose razvoju lokalnog socijalnog kapitala.

Županijski sustav razvoja ljudskih potencijala omogućava dostupno cjeloživotno učenje, pruža usluge poduzetničkog i osobnog razvoja te promovira jednake prilike za ugrožene skupine. Sveobuhvatno partnerstvo kreativnih i poduzetnih javnih, privatnih i građanskih sudionika provodi razvojne aktivnosti, a jake vanjske relacije podupiru i unapređuju inovacije.

Nakon određenog razdoblja neaktivnosti, TRS je kroz provedbu projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3, na sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine ponovno utemeljena s revidiranim članstvom i preimenovana u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije. U partnerstvo je uključen 21 predstavnik iz javnog, privatnog i civilnog sektora županije s osnovnim ciljem smanjenja broja nezaposlenih kroz poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada.

Na sjednici 30. siječnja 2014. godine, revidirano je članstvo LPZ-a i trenutno su u aktivnosti uključene 22 organizacije. LPZ u sadašnjem sastavu predstavlja tijelo za pripremu i provedbu strategija razvoja ljudskih potencijala u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja na županijskoj razini, koja je sukladna Županijskoj razvojnoj strategiji. LPZ osigurava sudjelovanje dionika u procesu planiranja, provedbe i praćenja politika i dokumenata RLJP te županijskih programa i projekata. LPZ će snažiti kapacitete programiranja i provedbe unutar područja RLJP-a.

Predsjednici Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Teo Tir (2006. - 2011.)
Predsjednik radne skupine za razvoj ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije i Pročelnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PS Požega.

Ivica Tomljanović (2011. - 2013.)
Predsjednik Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije i Pročelnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PS Požega.

Marija Užar (2013. - danas)
Predsjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije i Predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Požega.