Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje

Kontakt

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o.
za poslovne usluge i izradu projekata

MB: 2682940
OIB: 54178023079
Banka: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d, Zagreb
Žiro-račun: 2500009-1101333892
IBAN: HR16 2500 0091 1013 3389 2

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.
MBS: 050048970

TEL.
+385 34 290 215

FAX.
+385 34 290 243

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Požega

Alojzija Stepinca 5, 34000 Požega

TEL.
+385 34 638 370

FAX.
+385 34 638 374