Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje

Članovi LPZ-a

Seminari i edukacije LPZ FORUM

Članovi

Popis članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Popis članova i zamjena Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško-slavonske županije 2013. godine

R.br. Ime i prezime Institucija/poduzeće Adresa Funkcija
1. Mirjana Bilopavlović Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Braće Radića 13, Pakrac Član
  Daniel Grčević Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Braće Radića 13, Pakrac Zamjena
2. Predrag Kusić Vijeće srpske nacionalne manjine Općina Čaglin Latinovac 70 Član
3. Zdravko Čop Udruga slijepih županije Požeško-slavonske Orljavska 5, Požega Član
  Andreja Resanović Udruga slijepih županije Požeško-slavonske Orljavska 5, Požega Zamjena
4. Zdenko Polgar Orljava d.o.o. Osječka 77, 34000 Požega Zamjena
5. Marijan Širac Grad Pakrac Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac Član
  Ivana Orban Grad Pakrac Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac Zamjena
6. Marija Šarić Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. I. Šveara 2, Pleternica Član
  Monika Milosavljević Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. I. Šveara 2, Pleternica Zamjena
7. Marija Mitrović Grad Pleternica I. Šveara 2, Pleternica Član
  Daniel Stipić Grad Pleternica I. Šveara 2, Pleternica Zamjena
8. Marko Šostar Grad Požega Trg. Sv. Trojstva 1, Požega Član
9. Josip Budimir Grad Kutjevo Trg graševine 1, Kutjevo Član
  Ines Marković Grad Kutjevo Trg graševine 1, Kutjevo Zamjena
10. Marko Dumančić HGK ŽK Požega Vukovarska 6, Požega Član
  Marija Rehnicer HGK ŽK Požega Vukovarska 6, Požega Zamjena
11. Jadranka Krmpotić POU Obris, Požega Vanje Radauša 19, Požega Član
  Suzana Aleksić POU Obris, Požega Vanje Radauša 19, Požega Zamjena
12. Ivana Orban Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Zona male privrede 5, Pakrac Član
  Vladmir Gazić Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Zona male privrede 5, Pakrac Zamjena
13. Senka Horvat Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije Županijska 7, Požega Član
  Anton Devčić Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije Županijska 7, Požega Zamjena
14. Branka Kuba Požeško-slavonska županija Županijska 7, Požega Član
  Elvira Mirković Požeško-slavonska županija Županijska 7, Požega Zamjena
15. Ljuban Čolić Županija požeško-slavonska-sindikat državnih službenika i namještenika Županijska 7, Požega Član
  Elvira Mirković Županija požeško-slavonska-sindikat državnih službenika i namještenika Županijska 7, Požega Zamjena
16. Obrad Ivanović Srpski demokratski forum Osječka 2, Pakrac Član
  Nikola Ivanović Srpski demokratski forum Osječka 2, Pakrac Zamjenik
17. Veronika Prhal Grad Lipik Marije Terezije 27, Lipik Član
  Anita Jurković Grad Lipik Marije Terezije 27, Lipik Zamjenik
18. Martina Vlašić Centar za socijalnu skrb, Požega Istarska 2, Požega Član
  Lidija Kućinski Fogadić Centar za socijalnu skrb, Požega Istarska 2, Požega Zamjenik
19. Vlatka Švajda Bartaky LAG Papuk-Krndija Majstorska b.b. Kaptol Član
  Dijana Ferković LAG Papuk-Krndija Majstorska b.b. Kaptol Zamjena
20. Drago Komarić Oppidum Trg J. bana Jelačića 10, Pleternica Član
  Vedran Ravlić Oppidum Trg J. bana Jelačića 10, Pleternica Zamjena
21. Berislav Andrlić Veleučilište u Požegi Vukovarska 17, Požega Član
  Mirjana Jeleč Raguž Veleučilište u Požegi Vukovarska 17, Požega Zamjena
22. Marija Užar HZZ PU Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Predsjednica
  Mirjana Duvnjak HZZ PU Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Zamjena
  Martina Keller HZZ PU Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Tajnica
23. Zvonko Martinović HOK PS županije Franje Thauzya 7, Požega Član
  Francisko Didović HOK PS županije Franje Thauzya 7, Požega Zamjena

Popis članova i zamjena Tematske radne skupine za razvoj ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2006. - 2011. godine

R.br. Ime i prezime Institucija/poduzeće Adresa Funkcija
1. Mirjana Bilopavlović Delfin Pakrac Kralja Tomislava 13, Pakrac Član
2. Branka Poliganović Delfin Pakrac Kralja Tomislava 13, Pakrac Zamjena
3. Ivan Han Hrvatski zavod za polj. savjetodav. službu Školska 3, Kaptol Član
4. Đurđica Kšenek Hrvatski zavod za polj. savjetodav. službu Školska 3, Kaptol Zamjena
5. Vladimir Petošić Eta d.o.o., Požega Pilanski put 2, Požega Član
6. Igor Matek Grad Pakrac, Odjel za gospodarstvo Trg b. Jelačića 18, Pakrac Član
7. Dijana Ferković Grad Pleternica I. Šveara 2, Pleternica Član
8. Član nije imenovan Grad Požega Trg. Sv. Trojstva 1, Požega Član
9. Silvija Hećimović Grad Požega Trg. Sv. Trojstva 1, Požega Zamjena
10. Ivica Kovačević HGK ŽK Požega Sv. Florijana 13, Požega Član
11. Marija Rehnicer HGK ŽK Požega Sv. Florijana 13, Požega Zamjena
12. Jadranka Krmpotić Obris, Požega Istarska 4, Požega Član
13. Nikola Krmpotić Obris, Požega Istarska 4, Požega Zamjena
14. Zvonko Martinović Obrtnička komora Dr. Franje Tuđmana 9, Požega Član
15. Francisko Didović Obrtnička komora Dr. Franje Tuđmana 9, Požega Zamjena
18. Vida Iličić Poduzetnički centar Pakrac Radničko naselje 6, Pakrac Član
19. Mirna Gabor Poduzetnički centar Pakrac Radničko naselje 6, Pakrac Zamjena
20. Zdenka Ivkić Poljoprivredno-prehr. škola Požega Ratarnička 3, Požega Član
21. Mira Ćaćić Poljoprivredno-prehr. škola Požega Ratarnička 3, Požega Zamjena
23. Nikola Raguž Veleučilište u Požegi Pape Ivana Pavla II. 6, Požga Član
24. Barbara Pisker Veleučilište u Požegi Pape Ivana Pavla II. 6, Požga Zamjena
25. Pero Dupček Tehnička škola Požega Ratarnička 1, Požega Član
26. Davor Ljubić Tehnička škola Požega Ratarnička 1, Požega Zamjena
27. Vinko Markanović SSSH Dragutina Lermana 4, Požga Član
28. Željko Krajček SSSH Dragutina Lermana 4, Požga Zamjena
29. Tomislav Crnjac Županija požeško-slavonska Županijska 7, Požega Član
30. Marko Dumančić Županija požeško-slavonska Županijska 7, Požega Zamjena
31. Obrad Ivanović Srpski demokratski forum Osječka 2, Pakrac Član
32. Miroslav Grozdanić Srpski demokratski forum Osječka 2, Pakrac Zamjena
33. Davorka Pleša Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Ivana Gundulića 9, Pakrac Član
34. Marija Lokner - Zanetti Grad Lipik Marije Terezije 27, Lipik Član
35. Hrvoje Kovačić Udruga Mladi Lipika Slavonska 47, Lipik Član
36. Branka Lukić Cesarik Centar za socijalnu skrb, Požega Istarska 2, Požega Član
37. Branko Regić Centar za socijalnu skrb, Požega Istarska 2, Požega Zamjena
38. Ljiljana Žanetić HZZ PS Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Član
39. Teo Tir HZZ PS Požega, voditelj TRS Alojzija Stepinca 5, Požega Voditelj tematske radne skupine
  Pridruženi članovi Tematske radne skupine  
40. Marijan Bojanić HZZ PS Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Pridruženi član
41. Mirjana Duvnjak HZZ PS Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Pridruženi član
42. Anita Valjak HZZ PS Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Pridruženi član
  Konzultantice pri radu Tematske radne skupine  
43. Marta Levai WYG International Alojzija Stepinca 5, Požega Međunarodna stručnjakinja
44. Tatjana Tihomirović WYG International Alojzija Stepinca 5, Požega Loklani konzultant

Popis članova i zamjena Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Požeško -slavonske županije 2011. - 2013. godine

R.br. Ime i prezime Institucija/poduzeće Adresa Funkcija
1. Mirjana Bilopavlović Delfin Pakrac Kralja Tomislava 13, Pakrac Član
  Mirsada Madžarević Delfin Pakrac Kralja Tomislava 13, Pakrac Zamjenica
2. Ivan Đurina Općina Čaglin Kralja Tomislava bb, Čaglin Član
  Franjo Kanisek Općina Čaglin Kralja Tomislava bb, Čaglin Zamjenik
3. Ivana Štefanac Udruga slijepih županije Požeško-sl. Istarska 4, Poega Član
  Zdravko Čop Udruga slijepih županije Požeško-sl. Istarska 4, Poega Zamjenik
4. Luka Balenović Orljava d.o.o. Osječka 77, 34000 Požega Član
  Zdenko Polgar Orljava d.o.o. Osječka 77, 34000 Požega Zamjenik
5. Igor Matek Grad Pakrac, Odjel za gospodarstvo Trg b. Jelačića 18, Pakrac Član
  Ivana Orban Grad Pakrac, Odjel za gospodarstvo Trg b. Jelačića 18, Pakrac Zamjenica
6. Tihomir Kovač Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. I. Šveara 2, Pleternica Član
7. Marija Mitrović Grad Pleternica I. Šveara 2, Pleternica Član
  Antonija Jozić Grad Pleternica I. Šveara 2, Pleternica Zamjenica
8. Gabrijela Matić Grad Požega Trg. Sv. Trojstva 1, Požega Član
9. Ivica Nikolić Grad Kutjevo Trg graševine 1, Kutjevo Član
  Žana Galić Grad Kutjevo Trg graševine 1, Kutjevo Zamjenica
10. Marko Dumančić HGK ŽK Požega Vukovarska 6, Požega Član
  Marija Rehnicer HGK ŽK Požega Vukovarska 6, Požega Zamjenica
11. Jadranka Krmpotić POU Obris, Požega Trg Matka peića 5 Član
  Igor Štavlić POU Obris, Požega Trg Matka Peića 5 Zamjenik
12. Stipo Barukčić Obrtnička komora Pož.-slav. Županije Dr. Franje Tuđmana 9, Požega Član
  Zvonko Martinović, Francisko Didović Obrtnička komora Pož.-slav. Županije Dr. Franje Tuđmana 9, Požega Zamjenik
13. Vida Iličić Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Zona male privrede 5, Pakrac Član
  Darian Husko Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Zona male privrede 5, Pakrac Zamjenik
14. Senka Horvat Požeško-slavonska županija Županijska 7, Požega Član
  Marko Šostar Požeško-slavonska županija Županijska 7, Požega Zamjenik
15. Elvira Mirković Županija požeško-slavonska-manjine Županijska 7, Požega Član
  Branka Kuba Županija požeško-slavonska-manjine Županijska 7, Požega Zamjenica
16. Ljuban Čolić Županija požeško-slavonska-sindikat državnih službenika i namještenika Županijska 7, Požega Član
  Elvira Mirković Županija požeško-slavonska-manjine Županijska 7, Požega Zamjena
17. Obrad Ivanović Srpski demokratski forum Osječka 2, Pakrac Član
  Labus Goran Srpski demokratski forum Osječka 2, Pakrac Zamjenik
18. Veronika Prhal Grad Lipik Marije Terezije 27, Lipik Član
  Anita Jurković Grad Lipik Marije Terezije 27, Lipik Zamjenica
19. Ružica Alaber Centar za socijalnu skrb, Požega Istarska 2, Požega Član
  Branko Regić Centar za socijalnu skrb, Požega Istarska 2, Požega Zamjenik
20. Dijana Ferković Sloga d.d. Arslanovci 58, Požega Član
21. Ivica Tomljanović HZZ PS Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Predsjednik
  Mirjana Duvnjak HZZ PS Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Zamjenica
  Martina Keller HZZ PS Požega Alojzija Stepinca 5, Požega Tajnica
  Konzultanti pri radu Tematske radne skupine  
  Gerhard Hiemeyer GVG   Međunarodni konzultant
  Anica Radman GVG   Voditeljica ureda
  Senka Vranić GVG   Loklana konzultantica