Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje

Članovi LPZ-a

Seminari i edukacije LPZ FORUM

Projekti: Grad Lipik

Naziv projekta Izvor financiranja Razdoblje provedbe Vrijednost projekta
Proširenje Poduzetničke zone Lipik II MINGORP 2011. - 2012. 270.000,00 €
Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Gaj APPRRR - IPARD 2012. - 2013. 535.000,00 €
Stazama lipicanca i kune IPA III C 2012. - 2013. 505.000,00 €
Energetski učinkovita javna rasvjeta Grada Lipika FZOEU 2013. 160.000,00 €
Izgradnja dječjeg igrališta i pomoćne građevine DV Kockica "MRRFEU, Švicarska ambasada" 2012. - 2013. 78.000,00 €
Modernizacija javne rasvjete centra Grada Lipika u cilju povećanja energetske učinkovitosti FZOEU 2014. 175.000,00 €
Izgradnja vodovodne mreže Japaga-Šeovica MRRFEU prosinac 2012. - srpanj 2013. 385.000,00 €